25
July

Stenen från Murchison

Den här stenen ser ju inte så märkvärdig ut, men den kommer inte härifrån, utan är en meteorit. Och den är äldre än denna värld. Åldern är uppmätt till 4,95 miljarder år, 500 miljoner år äldre än Jorden själv!

Murchisonmeteoriten är dessutom väldigt rik i komplexa organiska molekyler, bl.a. beståndsdelar i DNA (pyrimidiner), aminosyror (grund för proteiner), kolväten, och alkoholer, vilket av naturliga skäl har väckt uppmärksamhet.

Meteoriten är därför en av mängden material som närt panspermhypotesen, den att livet på Jorden kan ha startats på annat håll än här, eller åtminstone att det inte hade haft alla beståndsdelar för att startas här utan draghjälp utifrån.

Den är en av världens mest studerade meteoriter på totalt 100 kg, och föll ner nära staden Murchison i Australien den 28 september år 1969, kl 10:58 — samma år som vi första gången landade på månen.

Bilden: “Murchison crop” av Wikipedia-användare Basilicofresco.

Idag för 45 år sedan var hela världen med på en och samma bild när människan för första gången landade på månen. Omvänd selfie?

Idag för 45 år sedan var hela världen med på en och samma bild när människan för första gången landade på månen. Omvänd selfie?

På sommaren är det gott med frukt för att undvika att tillaga något varmt och svettas. Men visste ni att bananer är radioaktiva?

En banan har radioaktivitet på ca 15 Becquerel. Transporter med bananer kan utlösa larm t.ex. på gränsen USA-Kanada som är avsedda att upptäcka smuggling av radioaktivt material.

Ett års bananätande ger en dos på ca 0,1 µSv, så en tandröntgen är ungefär som att äta femtio bananer.

Det är däremot ingenting mot bakgrundsstrålningen man tar emot en helt vanlig dag. En dags strålningsdos är på samma nivå som två omgångar av tandröntgenmaskinen!